• 66906334 (021)

گویندگی

گویندگی
با شرکت دردوره کاربردی فن بیان و مهارت های گویندگی در آکادمی شباهنگ، هنرجویان با یادگیری تکنیک های بیان و بدن مهارت های گفتاری خود را در زمینه های مختلف از جمله؛ بازیگری، دوبلاژ و اجرا افزایش داده و در انتهای دوره مجموعه ای از تجربیات خود را به صورت ضبط شده به عنوان پروژه نهایی ارائه می دهند.