آموزشگاه پرکاشن

آموزش پرکاشن برای کودکان به صورت پرکاشن ارف است و آموزش پرکاشن به بزرگسالان نیز آموزش پرکاشن تخصصی است.آموزش پرکاشن ارف

آموزش پرکاشن ارف برای سنین پایین است و آموزش پرکاشن ارف به کودکان به روش آموزش پرکاشن ارف مبتدی انجام میشود.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.


بهترین آموزشگاه پرکاشن
آموزشگاه موسیقی شباهنگ، بهترین آموزشگاه پرکاشن است؛ زیرا از بهترین امکانات در آموزش برخوردار است. تدریس پرکاشن در آموزشگاه موسیقی شباهنگ، شامل تدریس خصوصی پرکاشن و تدریس گروهی پرکاشن می‌شود. آموزش پرکاشن حرفه‌ای و آموزش پرکاشن مبتدی در این آموزشگاه، تحت نظر اساتید مجرب انجام می‌شود. آموزش پرکاشن در آموزشگاه موسیقی شباهنگ، شامل آموزش پرکاشن کودکان و آموزش پرکاشن بزرگسالان است.