آموزشگاه متالوفون

آموزش متالوفون در سنین پایین انجام میگیرد و آموزش متالوفون برای کودکان با ارائه تخفیف آموزش متالوفون در موسسه شباهنگ انجام میشود.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.

قیمت آموزش متالوفون
آموزشگاه موسیقی شباهنگ، یکی از بهترین و باتجربه‌ترین آموزشگاه‌ها در آموزش متالوفون است. قیمت آموزش متالوفون در آموزشگاه موسیقی شباهنگ، بستگی به خصوصی و عمومی بودن کلاس دارد. تخفیف آموزش متالوفون، یکی دیگر از ویژگی‌های خوب آموزشگاه موسیقی شباهنگ است.