گروه نوازی کوبه ای

یکی از مشکلات دانش آموختگان موسیقی اینست که توانایی بالایی در نواختن ساز به صورت تکی دارند ولی در کنار سایر سازها، توانایی مناسبی از خود نشان نمیدهند. آموزشگاه موسیقی باهنگ برای رفع این مشکل هنرجویان، اقدام به برگزاری کلاسهای گروه نوازی نموده است.
در واقع میتوان گفت ه یکی از ویژگیهای مهم در آموزشگاه شباهنگ این است که کلاسهای ساز این آموزشگاه به دو صورت خصوصی و گروه نوازی ارائه میگردد. روند آموزشی این کلاسها به این صورت است که هنرجویان پس از کسب تسلط مناسب بر ساز در کلاس خصوصی و قبول شدن در تست آموزشگاه، وارد کلاس گروه نوازی میشود. شرکت در کلاسهای گروه نوازی باعث افزایش تسلط و سرعت پیشرفت هنرجویان میگردد.
در کلاسهای گروه نوازی، قطعات مناسب با گروه نوازی (که قطعاتی متفاوت از تک نوازیست) آموزش داده میشود و هنرجو آموزش میبیند که چگونه قطعه را بخواند، تشخیص دهد و چگونه در هماهنگی کامل با سایر سازها، ساز خد را بنوازد. همچنین بعد از طی دوره گروه نوازی، کلاسهای آمادگی برای اجرای کنسرت برگزار میگردد.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.

دوره‌های پرطرفدار آموزشگاه موسیقی شباهنگ عبارت اند از: آموزش کاخن، آموزش زایلوفون، آموزش متالوفون و غیره.