شیوه تدریس

در آموزش موسیقی بگذارید هنرجو بداند که چه چیزی قرار است تدریس شود. برای یادگیری بهتر مبانی نظری و آموزش موسیقی، لازم است که هنرجو چرایی یادگیری این اصول را درک کند. در مورد دلایل این کار با وی صحبت کنید تا این مسئله برایش کاملا روشن شود. اگر هنرجویی از توضیحات شما قانع نشد، ممکن است که در نیمه راه آموزش موسیقی این حوزه را رها کند. درک استدلال همیشه نیمی از مشکلات موجود بر سر راه یادگیری را حل می‌کند.آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.

از جمله معروف‌ترین دوره‌های آموزشی آموزشگاه موسیقی شباهنگ، می‌توانیم به آموزش ویولنسل، آموزش نی، آموزش ترومپت و غیره اشاره کنیم.