• 66906334 (021)

هارمونی

هارمونی
بی شک در آهنگسازی و تنظیم ، ضعف ، عدم آگاهی و عدم احاطه کامل به مباحث تئوری و هارمونی ، مشکلات عدیده ای را به بار خواهد آورد. حتی برای نوازندگان و خوانندگان نیز یادگیری تئوری باعث افزایش کیفیت نوازندگی و خوانندگی و درک بهتر آنان از قطعات ، ملودی و هارمونی های مختلف خواهد شد. ذکر نکته دیگر در اینجا ضروری است که در تمامی دوره های آموزشی مجازی و حقیقی ، دوره تئوری و هارمونی دو دوره مجزا هستند.