آموزش آهنگسازی

آموزش آهنگسازی

در دوره های آموزش آهنگساری، هنرجویان یاد می گیرند چگونه بتوانند یک قطعه موسیقی را از صفر تا صد بسازند. آهنگسازی درواقع هنری است که در طی آن یک اثر موسیقیایی خلق می شود، و به کسی که این کار را انجام می دهد یعنی یک اثر را در دنیای موسیقی خلق می کند آهنگساز می گویند. در دوره آموزش آهنگسازی به شما نحوه استفاده از تمامی ساز ها در مسیر ساخت یک قطعه آموزش داده خواهد شد. در دوره آموزش آهنگسازی، شما با انواع ساز و نحوه کارکرد آن ها و صدایی که تولید می کنند آشنایی پیدا می کنید. همچنین یک آهنگساز حرفه باید قادر به خواندن نت های موسیقی باشد. پس مبحث دیگری که در دوره آموزش آهنگسازی باید به شما آموزش داده شود، یادگیری نحوه خواندن و نوشتن نت های موسیقی است