تئوری موسیقی

تئوری موسیقی یکی از دوره های عمومی موسیقی است که در آموزشگاه شباهنگ برگزار می شود. تئوری موسیقی دوره ای است که برخی از آن به عنوان یکی از مهم ترین مراحل ورود به عرصه شناخت و یادگیری موسیقی یاد می کنند. در دوره تئوری موسیقی، هنرجویان یادگیری موسیقی با آن چه که موسیقی و اقسام آن بر آن استوار است آشنا گردیده و توسط اساتید مجرب تربیت می شوند. کلاس تئوری موسیقی را می توان به نوعی سکوی پرتاب به یادگیری بهتر موسیقی  دانست. تفاوتی ندارد به دنبال یادگیری کدام ساز هستید و یا سبک موسیقی مورد نظرتان کدام است؛ در هر صورت بهتر است که با پایه و اساس موسیقی آشنا بوده تا درک بهتری از تئوری موسیقی و ارزش بالای آن داشته باشید. کلاس تئوری موسیقی یکی از دوره هایی است که در آموزشگاه موسیقی شباهنگ و توسط مجرب ترین اساتید ما برگزار می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مباحث دوره موسیقی و قیمت کلاس تئوری موسیقی لطفا با ما در تماس باشید.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.