مربیگری آواز

در متد spps سعی داریم تمامی مسائل مورد نیاز خوانندگی پاپ در اختیار شما قرار دهیم و نقص های موجود این رشته موسیقی را برطرف کنیم. این شیوه دارای سطح بندی معین است و درس ها با اهداف آموزشی مشخص طراحی شده. همچنین فایل های صوتی، برای تمرین در منزلِ هنرجویان در نظر گرفته شده تا تمرین ها بصورت هدفمند و موثر انجام شود.در پایان هر سطح آزمونی از هنرجو گرفته خواهد شد و توضیحات کاملی راجع به مسائلی که هنرجو در آن سطح گذرانده، به ایشان تقدیم و گواهی آن سطح برای وی صادر خواهد شد. تمرین با بالاترین نتیجه ممکن دارای دو پارامتر می باشد: یک ترتیب تمرینات، دو اندازه تمرین، هر دو مسئله در فایل های صوتی در نظر گرفته شده است. در پایان متد، در صورت تمایل هنرجو به ارائه قطعه و کار حرفه ای ، همکاری کامل با ایشان صورت می‌گیرد. برای هنرجویانی که علاقه مند به تدریس هستند در دوره مربیگری شرکت می کنند و بعد از پایان دوره و قبولی در آزمون ها ، می توانند مدرک مربی گری این متد را دریافت نموده و مشغول به کار شوند.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد. آموزش آواز، آموزش ساز، آموزش ویولن، آموزش گیو و آموزش تنبور، از جمله دوره‌هایی هستند که توسط اساتید مجرب آموزش داده می‌شوند.