آموزش ساز

آموزش ساز با انواع متد آموزش ساز انجام میشود. متد آموزش ساز تخصصی برای هرکدام از سبک ها مثل آموزش ساز سنتی متفاوت است.


آموزش ساز کوبه ای

آموزش ساز کوبه ای امری تخصصی است. آموزش ساز کوبه ای حرفه ای با روش های مختلفی آموزش ساز کوبه ای صورت میگیرد.


آموزش ساز ضربی

در آکادمی موسیقی شباهنگ ثبت نام آموزش ساز ضربی ایرانی انجام میگیرد. آموزش ساز ضربی انواع ادوات کوبه ای و ضربی را شامل میشود.


آموزش ساز بادی

آموزش ساز بادی چیست. آموزش ساز بادی آموزش سازهایی نظیر فلوت و نی است. کلاس آموزش ساز بادی خصوصی در موسسه شباهنگ برگزار میشود.


آموزش ساز کلاویه ای

آموزش ساز کلاویه ای شامل آموزش سازه های کلید دار مثل پیانو است. یکی از بهترین مراکز آموزش ساز کلاویه ای در تهران آموزشگاه شباهنگ است.


آموزش ساز کلیددار

آموزش ساز کلیددار نظیر ارگ و پیانو و آموزش ساز کلیددار بزرگسالان با ارائه تخفیف آموزش ساز کلیددار در موسسه برگزار میشود.


آموزش ساز زهی

آموزش ساز زهی یکی از آموزشهای موسیقی است.برای آموزش انواع ساز زهی اساتید مجربی نیاز است.بهترین آموزش ساز زهی توسط آکادمی موسیقی شباهنگ انجام میشود.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.


آموزش ساز زهی
به سازی که از طریق لرزش تار یا سیم تولید صدا می‌کند، ساز زهی می‌گویند. با ضربه زدن بر روی تار و سیم در ساز زهی، صدا تولید می‌شود. یکی از آموزشگاه‌های تدریس ساز زهی تهران، آموزشگاه موسیقی شباهنگ است؛ که آموزش سازهای زهی این آموزشگاه، از نقاط قوتش است. از سازهای زهی می‌توان به چنگ، تار، تنبور، سه‌تار، سنتور، کمانچه، گیتار و ویولن اشاره کرد. آموزشگاه موسیقی شباهنگ، برای آموزش ساز زهی و آموزش حرفه ای ساز زهی از بهترین امکانات و بهترین اساتید برخوردار است. یکی از آموزشگاه‌های آموزش ساز زهی تهران، آموزشگاه موسیقی شباهنگ است. آموزشگاه موسیقی شباهنگ، یکی از معروف‌‌‌ترین و با تجربه‌ترین آموزشگاه ساز زهی است؛ و از کلاس تدریس خصوص ساز زهی بهره‌مند است. آموزش حرفه‌ای ساز زهی در آموزشگاه سازهای زهی شباهنگ امکان‌پذیر است. قیمت آموزش سازهای زهی، به نوع ساز بستگی دارد.


آموزشگاه ساز دهنی
یکی از بهترین و باتجربه‌ترین آموزشگاه‌ها در زمینه تدریس ساز دهنی، آموزشگاه موسیقی شباهنگ است؛ که در این آموزشگاه تدریس ساز دهنی خصوصی نیز امکان‌پذیر است. در آموزشگاه ساز دهنی تاج بخش، انواع سازهای دهنی به بهترین نحو آموزش داده می‌شوند. تدریس سازدهنی با مدرک و تدریس سازدهنی تخصصی، دو مزیت آموزش ساز دهنی در آموزشگاه شباهنگ است؛ که آن را تبدیل به بهترین آموزشگاه سازدهنی کرده است.


آموزش نوازندگی ساز بادی
آموزش نوازندگی ساز بادی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ انجام می‌شود. آموزش ساز بادی شامل سازهای بادی ترومبون، ترومپت، ساکسوفون، شیپور، فلوت، نی و ... می‌شود. آموزشگاه موسیقی شباهنگ، یکی از آموزشگاه‌های آموزش ساز بادی تهران است؛ که در این آموزشگاه، تدریس سازهای بادی، تدریس خصوصی ساز بادی و تدریس گروهی ساز بادی انجام می‌شود. قیمت آموزش ساز بادی، قیمت آموزش خصوصی ساز بادی و قیمت تدریس خصوصی ساز بادی، به نوع ساز بستگی دارد. 
اگر به دنبال آموزشگاه سازهای بادی تهران هستید، آموزشگاه موسیقی شباهنگ که یک آموزشگاه سازهای بادی معروف در تهران است، بهترین گزینه برای شماست. تدریس سازهای بادی تهران در آموزشگاه موسیقی شباهنگ، با بهترین امکانات و بهترین اساتید انجام می‌شود. آموزش سازهای بادی تهران مثل ترومپت، شیپور، فلوت، نی و ... در آموزشگاه موسیقی شباهنگ تهران، با نازلترین قیمت و بهترین امکانات انجام می‌شود.
آموزش حرفه ای نوازندگی
اگر به دنبال آموزش حرفه ای نوازندگی هستید، آموزشگاه موسیقی شباهنگ از بهترین گزینه‌ها است. در آموزشگاه موسیقی شباهنگ، انواع سازهای بادی، زهی، دهنی و ... آموزش داده می‌شوند.آموزش ساز و آواز
آموزش سازنوازی و آموزش سازهای ایرانی مثل تار، سه ‌تار، سنتور، نی و ... در آموزشگاه ساز و موسیقی شباهنگ داده می‌شود. قیمت آموزش ساز، آموزش سازهای ضربی و سازهای ایرانی، به نوع ساز انتخابی بستگی دارد. آموزشگاه موسیقی شباهنگ، هم کلاس‌های خصوصی و هم کلاس‌های عمومی دارد؛ که هنرجویان به بهترین نحو آموزش ببینند. تدریس خصوصی ساز در آموزشگاه موسیقی شباهنگ امکان‌پذیر است. از دیگر آموزش‌های آموزشگاه موسیقی شباهنگ، می‌توان به آموزش سازهای سنتی، آموزش سازهای ضربی، آموزش سازهای کوبه ای اشاره کرد.


آموزش ساز کلیددار
یکی از باتجربه‌ترین آموزشگاه‌ها در تدریس ساز، آموزشگاه موسیقی شباهنگ است. تدریس ساز کلیددار تهران نیز در این آموزشگاه انجام می‌شود. آموزش ساز کلیددار این آموزشگاه، شامل آموزش سازهای پیانو، ارگ و ... می‌شود.


آموزش ساز کوبه ای
آموزش ساز کوبه ای در آموزشگاه شباهنگ، شامل آموزش انواع سازهایی می‌شود که با ضربه دست به صدا درمی‌آیند.