• 66906334 (021)

آواز گروهی

آواز گروهی
آواز گروهای که در اصطلاح موسیقایی به آن «گروه کر» می گویند یکی از شاخه های مهم موسیقی است که از سایر شاخه های موسیقی قدیمی تر و کهن تر است. حنجره انسان اولین سازی بود که به وجود آمد و حتی دانش هارمونی نیز بر اساس صدای انسان و گستره صوتی صدای انسان شکل گرفت. در گروه کر معمولاً چهار دسته صدای اصلی به نامهای سوپرانو، آلتو، تنور و باس وجود دارد که به ترتیب بم تر می شوند. آواز گروهی یکی از لذت بخش ترین شاخه های موسیقی است که علاوه بر تقویت گوش موسیقایی و گوش هارمونیک، دید انسان را نسبت به لایه های موسیقی باز تر می کند.