کالیمبا

کالیمبا یکی از انواع سازهای کلاویه ای(کلید دار) است که معمولا از یک صفجه صدای چوبی که به کلیدهای فلزی متصل اند تشکیل شده است.بسته به نوع کالیمبا، این ساز را می توان با دست به طوری که انگشتان دست روی ساز کشیده می شوند نواخت. این ساز محبوبیت زیادی بین اهالی موسیقی راک دارد. از کالیمبا می توان در کنار گیتار الکتریک برای ایجاد قطعات ماندگار موسیقی استفاده کرد.