ساکسیفون

تمامی ساز های بادی از جمله,ساز دهنی,نی,فلوت, فلوت کلید دار ,فلوت ریکوردر,ساکسیفونکلارینت و ترومپت در آموزشگاه موسیقی شباهنگ تدریس می شود.استاد ساز های بادی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ نیز فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه موسیقی است.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.