ساز های بادی

تمامی ساز های بادی از جمله,ساز دهنی,نی,فلوت, فلوت کلید دار ,فلوت ریکوردر,ساکسیفون,کلارینت و ترومپت در آموزشگاه موسیقی شباهنگ تدریس می شود.
اساتید ساز های بادی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ نیز فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه های موسیقی هستند.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.