• 66906334 (021)

دایره و دف
آموزش دف در آموزشگاه موسیقی شباهنگ بر عهده استاد جاویدان می باشد که سرپرستی گروه چهل دف را نیز بر عهده دارند.
روال شرکت در این کلاس ها بدین نحو است که هنرجویان در حین شرکت در کلاس های خود که بیشتر شامل ساز های دف,کاخون,تنبک و دایره وسایر ساز های کوبه ای می شود ماهی یک بار به صورت گروهی کنار هم با استاد خود آموزش می بینند.