دایره و دف

آموزش دف در آموزشگاه موسیقی شباهنگ بر عهده استاد جاویدان می باشد که سرپرستی گروه چهل دف را نیز بر عهده دارند.
روال شرکت در این کلاس ها بدین نحو است که هنرجویان در حین شرکت در کلاس های خود که بیشتر شامل ساز های دف,کاخون,تنبک و دایره وسایر ساز های کوبه ای می شود ماهی یک بار به صورت گروهی کنار هم با استاد خود آموزش می بینند.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.