کوزه

کوزه نوعی ساز کوبه ای است که از سفال یا سرامیک ساخته می شود. این نوع ساز خود صدا بوده و با ضربه مستقیم نواخته می شود. کوزه در ایران اغلب در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان دیده می شود.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد. انواع دوره‌های آموزش ساز در آموزشگاه موسیقی شباهنگ وجود دارد و هنرجویان می‌توانند ساز موردعلاقه خود را به راحتی یاد بگیرند.