داربوکا (تمپو)

داربوکا یا تمپو یکی از انواع سازهای کوبه ای و از مشتقات پرکاشن است. از آنجا که شکل ظاهری این ساز به 'جام' یا 'گابلت' شباهت دارد، آن را در دسته گابلت درام قرار می دهند.

امروزه بیشتر تنظیم کنندگان موسیقی سبک کلاسیک از این ساز برای تنظیم قطعات خود استفاده می کنند.