آموزشگاه قانون

قانون سازی زهی است. ارائه خدمات آموزش قانون در موسسه آموزش قانون برای علاقه مندان به این ساز اصیل در آموزشگاههای موسیقی وجود دارد.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.