آموزشگاه بلز

آموزشگاه بلز که یکی از آموزشگاه های مهم موسیقی برای کودکان است در آموزشگاه موسیقی شباهنگ انجام می شود.

آموزش بلز

آموزش بلز از آموزشهای مهم کودکان است. آموزش بلز کودکان در آموزشگاه بلز انجام میشود و آموزش بلز برای کودکان برای یادگیری موسیقی ضروری است.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.

موسسه آموزش بلز
ساز بلز، نمونه‌ای کوچک شده از ساز زایلوفون است. معمولاً از ساز بلز در آموزش موسیقی به کودکان استفاده می‌کنند. آموزشگاه موسیقی شباهنگ، یک موسسه آموزش بلز در تهران است؛ که از بهترین اساتید در آموزش ساز بلز برخوردار است.