سنتور

استاد رحمتی,مدرس سنتور ویکی از سرپرستان گروه سنتی کودکان و نوجوانان در آموزشگاه موسیقی شباهنگ هستند.استاد رحمتی از اساتید مجرب حوزه موسیقی در دانشگاه و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران بوده و آهنگسازهستند.همچنین سرپرستی کلاس های گروه نوازی سنتی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ بر عهده استاد رحمتی است. استاد رحمتی آموزش سنتور برای بزرگسالان و همچنین کودکان و نوجوانان را بر عهده دارند.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.