ارگ

آموزش ارگ یا کیبورد از مبتدی تا حرفه ای توسط استاد امیرباقری, استاد شیرینی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ 3 روز در هفته تدریس می شود.
آموزش ارگ را در آموزشگاه موسیقی شباهنگ بر عهده دارند.