ارگ

آموزش ارگ یا کیبورد از مبتدی تا حرفه ای توسط استاد امیرباقری, استاد شیرینی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ 3 روز در هفته تدریس می شود.
آموزش ارگ را در آموزشگاه موسیقی شباهنگ بر عهده دارند.آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.