چنگ رومی

چنگ رومی که به آن لیر یا شلیاق نیز می گویند، از زیر مجموعه سازهای زهی به شمار می رود. ساز های زهی را می توان با کندن زه یا تار ساز نواخت.

چنگ رومی از اجزای مختلفی مانند محفظه تشدید صدا، دو بازو در کنار  محفظه تشدید، یک خرک و سیم های موازی با صفحه رویی محفظه تشدید تشکیل شده است.

آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.

در آموزشگاه موسیقی فنی و حرفه ای شباهنگ، پس از پایان دوره آموزشی، به هنرجویان مدرک داده می‌شود.