کمانچه

ساز سنتی کمانچه در بخش موسیقی سنتی آموزشگاه موسیقی شباهنگ تدریس می شود.هنر جویان ساز های سنتی زهی پس از گذراندن دوره های خصوصی و آشنایی با ساز ها در دوره های های گروه نوازی آموزشگاه موسیقی شباهنگ حضور می یابند تا آمادگی لازم را برای اجرا های زنده پیدا کنند.
تدریس ساز کمانچه در آموزشگاه موسیقی شباهنگ برعهده استاد مهینی است.استاد مهینی , فارغ التحصیل حوزه موسیقی در مقطع کارشناسی ارشد هستند که دوره آهنگسازی خود را در کشور های اتریش و ارمنستان گذرانده اند.سرپرستی گروه سنتی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ایشان است. سابقه فعالیت ایشان در حوزه موسیقی 19 سال است و با آموزشگاه موسیقی شباهنگ به مدت 12 سال است که همکاری دارند.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.