ویولن

استاد محوی,سرپرست گروه نوجوانان ساز های زهی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ هستند وبیشتر هنرجویان ایشان در رده سنی نوجوان جای میگیرند. آموزش ویولن در سبک کلاسیک توسط استاد محوی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ تدریس می شود.
استاد سام کرمی فراگیری موسیقی را از ۸ سالگی زیر نظر اساتیدی چون: علی صالحی، بابک کوهستانی، ،مازیار ظهیرالدینی،بابک شهرکی ،حمید فرتاش فراگرفت.
همچنین دوره دیده مستر کلاس یاروسلاو سوتسنی میباشد.آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.