• 66906334 (021)

ساز های کلاویه ای (کلید دار)

ساز های کلاویه ای (کلید دار)
به طور کلی به ساز هایی که دارای صفحه کلید یا شاسی هستند ساز های کلاویه ای یا کلید دار گفته می شود که پیانو,ارگ و آکاردئون از نمونه های رایج آن است و در ایران نیز تدریس می شود.