سازدهنی

آموزش ساز دهنی در انواع کروماتیک و دیاتونیک در آموزشگاه موسیقی شباهنگ توسط استاد امید امیر باقری برگزار می شد. استاد امید امیر باقری فارغ التحصیل رشته موسیقی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران ست. ساز دهنی در سبک های پاپ,کلاسیک و حتی تخصصی تر در سبک جاز در آموزشگاه موسیقی شباهنگ تدریس می شود.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.