• 66906334 (021)

کلارینت
استاد مردانی با 17 سال سابقه تدریس در حوزه موسیقی آموزش ساز کلارینت (قره نی) را در آموزشگاه موسیقی شباهنگ بر عهده دارند. اساس ساز کلارینت ساز غربی است. بنا به علاقه و در خواست هنر جویان قطعات ایرانی و مذهبی هم در آموزشگاه موسیقی شباهنگ آموزش داده می شود.