کلارینت

استاد مردانی با 17 سال سابقه تدریس در حوزه موسیقی آموزش ساز کلارینت (قره نی) را در آموزشگاه موسیقی شباهنگ بر عهده دارند. اساس ساز کلارینت ساز غربی است. بنا به علاقه و در خواست هنر جویان قطعات ایرانی و مذهبی هم در آموزشگاه موسیقی شباهنگ آموزش داده می شود.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.