• 66906334 (021)

درامز
تدریس درام در آموزشگاه موسیقی شباهنگ برعهده استاد سلیمی است. استاد سلیمی سابقه فعالیت با گروه های مختلف در زمینه پاپ را دارند و تحصیلات شان را به صورت تخصصی در حوزه موسیقی گذرانده اند.