پیانو

آموزش پیانو در آموزشگاه شباهنگ 4 روز در هفته می باشد . تمامی مدرسین آن فارغ التحصیل حوزه موسیقی از دانشگاه های هنر در سراسر ایران وخارج از کشورمی باشند ودارای 15 الی 20 سال سابقه تدریس در حوزه موسیقی هستند.نکته ای که درباره تمامی مدرسین آموزشگاه شباهنگ شایان ذکر است ,عضویت مدرسان در خانه موسیقی تهران و دارابودن کارت صلاحیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.