66906334 (021)

برگزاری کنسرت
برای هنرجویانی که در دوره های گروه نوازی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ شرکت می کنند و با مبانی گروه نوازی در گروه های خود آشنا می شوند,در سال یک الی دوبار کنسرت برگزار می شود. شرایط برگزاری کنسرت در آموزشگاه موسیقی شباهنگ به گونه ای است که انواع مختلف سبک های موسیقی در این مرکز امکان برگزاری کنسرت را دارند.برگزاری کنسرت شامل کنسرت پاپ,کنسرت کلاسیک,کنسرت سنتی,کنسرت کوبه ای,کنسرت زهی و کنسرت ارف کودکان می شود.