66906334 (021)

متالوفون

متالوفون
کلاسهای ارف کودکان، برای افراد بالای 3.5 تا 4 سال برگزار میشود و کودکان پس از مشاوره با استاد، ابتدا به صورت خصوصی به فراگیری موسیقی ارف کودکان مشغول میشوند. پس از طی چند جلسه خصوصی، کودکان به کلاسهای گروهی انتقال پیدا میکنند و در گروههای دو یا سه نفره دوره آموزش ارف خود را میگذرانند. موارد مربوط به کلاسهای ارف کودکان، شامل آموزش تئوری موسیقی، بلز و فلوت ریکوردر است.
پس از اتمام دوره ارف کودکان که حدود یکسال زمان میبرد، طی مشاوره تخصصی و دقیق با اساتید، مشخص میگردد که کودک توانایی و علاقه یادگیری چه سازی را دارد و پس از آن ساز تخصصی کودک انتخاب میگردد و کلاسهای آموزشی آن برای کودک ارائه میشود.
نکته قابل ذکر در مورد کلاسهای ارف کودکان این است که برای آموزشگاه موسیقی شباهنگ، این دوره نیز به اندازه تمامی دوره های دیگر حائز اهمیت است و از این رو برای برگزاری آن از اساتید دانش آموخته موسیقی از دانشگاههای معتبر کشور استفاده میکند.