66906334 (021)

گیتار الکتریک
استاد جمالی ,مدرس گیتار الکتریک و بیس گیتار و گیتار اگوستیک در اموزشگاه موسیقی شباهنگ هستند.استاد جمالی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در حوزه موسیقی از دانشگاه تهران و مقطع کارشناسی ارشددر رشته آهنگسازی از دانشگاه های هلند,آلمان و انگلستان هستند.استاد جملی سابقه 20 سال فعالیت در حوزه موسیقی دارند و نزدیک به 9 سال است که با اموزشگاه موسیقی شباهنگ فعالیت می کنند.