66906334 (021)

ویولن
استاد محوی,سرپرست گروه نوجوانان ساز های زهی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ هستند وبیشتر هنرجویان ایشان در رده سنی نوجوان جای میگیرند. آموزش ویولن در سبک کلاسیک توسط استاد محوی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ تدریس می شود.
استاد رحیمی فراگیری موسیقی را از ۸ سالگی زیر نظر اساتیدی چون: علی صالحی، بابک کوهستانی، ،مازیار ظهیرالدینی،بابک شهرکی ،حمید فرتاش فراگرفت.
همچنین دوره دیده مستر کلاس یاروسلاو سوتسنی میباشد.
مبانی موسیقی را زیر نظر اساتید: شریف لطفی ، بابک کوهستانی و مهدی تاری فرا گرفت.
وی همچنین در زمینه ردیف های موسیقی دستگاهی ایران از استاد بابک شهرکی بهره فراوان جست.

متد های آموزشی:
تدریس بر اساس سیلابس متد های آموزشی بلژیک،فرانسه،آلمان،چک و ژاپن..
و همچنین آشنایی کامل با متد های آموزش موسیقی کودک.

سوابق اجرایی:
برگذاری چندین رسیتال در سال ۹۵-۹۶
همکاری با ارکستر خانه هنرمندان
ارکستر ökf
ارکستر تونیک

سوابق تدریس:
تدریس از سال۸۷ تا کنون در رشته نوازندگی ویولن و مبانی موسیقی.