66906334 (021)

گیتار
انواع متفاوت ساز گیتار و سبک های مختلف نوازندگی آن از جمله گیتار کلاسیک , گیتار پاپ, گیتار الکتریک,گیتار آگوستیک,گیتارباس و گیتار فلامنکو در آموزشگاه موسیقی شباهنگ توسط اساتید مجرب و توانای حوزه موسیقی به هنرجویان علاقه مند آموزش داده می شود. تمامی اساتید ساز گیتار در آموزشگاه شباهنگ بنابر سبک تخصصی نوازندگی هنر جویان مانند گیتار کلاسیک یا گیتار فلامنکو و سایر سبک های ساز گیتار, این ساز را به هنر جویان تدریس می کنند.
استاد راد,مدرس گیتار فلامنکو و سرپرست کنونی گروه پاپ آموزشگاه موسیقی شباهنگ هستند و از سال 84 با آموزشگاه موسیقی شباهنگ همکاری دارند. استاد راد عضو خانه موسیقی تهران وفارغ التحصیل حوزه موسیقی از دانشگاه هستند واجراهای متعددی در کارنامه حرفه ای خود دارند.حدود 6 سال است که سرپرستی گروه پاپ آموزشگاه شباهنگ را بر عهده ایشان است.

سرکار خانم نی زن,فارغ التحصیل موسیقی از دانشگاه ارمنستان هستند. استاد نی زن با 17 سال سابقه فعالیت در حوزه موسیقی مدرس گیتار پاپ و کلاسیک در آموزشگاه شباهنگ هستند.

استاد بنداد,مدرس گیتار کلاسیک و پاپ آموزشگاه موسیقی شباهنگ هستند.سابقه فعالیت ایشان در حوزه موسیقی 13 سال است و 9 سال است که با اموزشگاه موسیقی شباهنگ همکاری دارند. استاد بنداد عضو خانه موسیقی تهران بوده ودارای کارت صلاحیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. سر پرستی گروه کلاسیک نوازندگان گیتار کلاسیک به مدت 6 سال است که بر عهده ایشان است.