66906334 (021)

دف
استاد ملیکا عمرانی
مدرس دف در آموزشگاه موسیقی شباهنگ
نوازنده و مدرس ساز دف با بيش از ١٤ سال سابقه
دانش آموخته مكتب دف نوازى پيمان سيمانى
سرپرست گروه دف نوازان هامون
دبير اجرايى گروه دف نوازان هوراز
سابقه اجرا در تالار وحدت به همراه گروه مشتاق،جم،گروه موسيقى فرخى سيستانى و چندين اجرا بعنوان سرپرست گروه در برج ميلاد و تالار رودكى
رهبر گروه دف نوازان هامون در برج ميلاد و تالار ايوان شمس