66906334 (021)

فعالیت های آموزشی
فعالیت آموزشی آموزشگاه موسیقی شباهنگ از سال 1366 فعالیت رسمی خود را در حوزه آموزش تخصصی و حرفه ای موسیقی آغاز نموده است. آموزش ساز,ارف کودکان,آموزش تئوری موسیقی,آموزش آهنگسازی با نرم افزار,آموزش انواع آواز,برگزاری کنسرت و دوره های گروه نوازی از جمله فعالیت های آموزشگاه موسیقی شباهنگ به حساب می اید.